-Z písomných prameňov Európy o falšovaní mincí v stredoveku.BIOSANÁCIA KORÚN MÚROV: Katarínka (ruiny kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach) - metodika konzervácie korún múrov ich opätovným zatrávnením. Týmto spôsobom zlepšujeme podmienky pre vyzrievanie novej malty a predĺženie života múru. (Katarínka, november 2013)
PRVÉ KROKY: Ľubomír Chobot na základe vlastných skúseností radí ako začať s opravou zrúcaniny hradu. (Lietava, november 2009)
AKO VZNIKLO ZACHRÁŇME HRADY: Na to ako vzniklo združenie Zachráňme hrady spomína František Kostroš. (Oponice, máj 2009)

Historické remeslá, dokument:
Rozhovor Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc - Stredoveké hrady (Česky):
Dokumentárny film Secrets of the Castle (english):
Les feux de Guédelon (english subtites):
Castle - David Macaulay (english):
Rettung für die Märchenburg Eltz (deutsch):

 O hradoch a zrúcaninách.
    
 
 

Štíty království českého. Relácia o hradoch.


Dobroslava Menclová : Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštielov na Slovensku


"Trwała ruina" czy rekonstrukcja? Konserwacja zabytków architektury obronno-rezydencjonalnej w Polsce XXI w. oczami historyka sztuki