Linky:
2018:
-ZH sa otvoreným listom sa obrátilo na ministerku kultúry.
2015:
-Ukázali, čo urobili za rok pri záchrane hradov.
2014:
-Pamiatok v rozpade je skoro tisíc. Štát všetky nezachráni.
2013:
-Záujem o Noc hradných zrúcanín rastie.
2011:
-Z 98 hradov chránených ako kultúrne pamiatky hrozí až polovici zánik.
2010:
-Predstavili plány na záchranu ruín.
2009:
-V Šášovskom Podhradí sa uskutocnila výrocná schôdza združenia Zachránme hrady.
2007:
-Na Sklabini členovia združenia Zachránme hrady aby zhodnotili svoju prácu za uplynulé obdobie roka 2006 a prerokovali prihlášky nových členov.
2006:
-Seminár hradológov Dobrá Voda 2006.
2002:
-Vzniklo združenie Zachráňme hrady.Činnosť zruženia Zachráňme hrady:
SEMINÁR 2018: V Kráľovskej sieni Zvolenského zámku sa dňa 13.4.2018 uskutočnil seminár "15 rokov združenia Zachráňme hrady". Pri tejto príležitosti sa konal krst publikácie a prezentácie členov Zachráňme hrady. Podujatie sa konalo pod záštitou generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, R.Ragača. Účastníci v rámci stretnutia navštívili Pustý hrad a Zvolenský zámok. (Zvolen, apríl 2018)
STRETNUTIE ZH 2017: Stretnutie členov združenia Zachráňme hrady. Organizátorom bolo združenie Zachráňme hrad Slanec. Stretnutie sa uskutočnilo v termíne 17.-19.11.2017. Počas stretnutia prebehla prehliadka hradu Füzér v Maďarsku. Nasledovali prezentácie členov v obci Čaňa. Posledný deň sa konala prehliadka nálezov v Nižnej Myšli a hradu Slanec. (Slanec, november 2017)
KONFERENCIA ZH 2016: Konferencia o prácach na slovenských hradoch v roku 2016 sa uskutočnila 12.11.2016 v kaštieli Mojmírovce. Po konferencii sa účastníci zišli na prehliadke hradu Nitra a Hrušov. (Mojmírovce, november 2016)
OCENENIE ZH: V rámci Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 získal projekt "Zachráňme hrady-projekt obnovy slovenských hradov" osobitné uznanie. (Banská Bysrica, november 2016)
STRETNUTIE ZH 2016 v Tatrách: V penzióne v Tatranskej Štrbe sa stretli zástupcovia 20 členských organizácií Zachráňme hrady. V nedeľu sa väčšina zúčastnených vybrala na rozsiahlu prehliadku hradu Stará Ľubovňa. (Tatry, marec 2016)
ZH 2015 v Humennom: V meste Humenné uskutočnilo stretnutie a dńa 21.11.2015 konferencia "Zachráňme hrady 2015". Organizátorom bolo Združenie na záchranu Jasenovského hradu. (Humenné, november 2015)
ZH 2015: V obci Sklené Teplice sa uskutočnilo výročné stretnutie združenia Zachráňme hrady s prehliadkou hradov Revište a Šášov. (Sklené Teplice, marec 2015)
ZH V TRENČÍNE: Delová bašta Trenčianskeho hradu bola v dňoch 8.a 9. novembra 2014 miestom koncoročného stretnutia členov združenia Zachráňme hrady, pod názvom Prezentácie ZH 2014. (Trenčín, november 2014)
ZH PRI HRADE LIETAVA: V obci Lietava sa uskutočnilo výročné stretnutie členov organizácie Zachráňme hrady so schválením štatutárov. (Lietava, marec 2014)
ZH V MODRE: V dňoch 9. a 10.11.2013 sa konalo stretnutie členov a hostí združenia Zachráňme hrady pod názvom "Prezentácie ZH 2013". Akciu organizovalo Združenie na záchranu hradu Revište. (Modra, november 2013)
ZH PRI HRADE BLATNICA: V obci Folkušová sa uskutočnilo stretnutie členov organizácie Zachráňme hrady so schválením nových stanov. (Folkušová, marec 2013)
Zachráňme hrady 2012: Za účasti zástupcov členských združení sa v roku 2012 pri hrade Vinné konalo stretnutie členov záujmového združenia "Zachráňme hrady". (Vinné, november 2012)
ZH V LEDNICI: V Lednici sa uskutočnilo Výročné stretnutie organizácie Zachráňme hrady s voľbou nového predsedníctva a dozornej rady. (Lednica, marec 2012)
ZACHRÁŇME HRADY: Zástupcovia členských organizácií sa zúčastnili prezentácií Zachráňme hrady 2011. Tento ročník prezentácií zorganizovalo združenie Rákociho cesta z Veľkého Šariša. (Šariš, november 2011)
ZACHRÁŇME HRADY 2011: Členské organizácie sa zúčastnili na Výročnom stretnutí 2011 v Krupine, ktoré organizovalo združenie Zachráňme hrady a združenie Rondel. (Krupina, február 2011)
PREZENTÁCIE ZACHRÁŇME HRADY 2010: V Brekove sa uskutočnilo stretnutie hradárov z celého Slovenska. Členovia združenia na záchranu historických budov "Zachráňme hrady" prezentovali výsledky svojej činnosti v roku 2010. (Brekov, november 2010)
ZACHRÁŇME HRADY: Členovia ZH sa zúčastnili na výročnom stretnutí združenia Zachráňme hrady. Stretnutie sa uskutočnilo pri hrade Sklabiňa. (Sklabiňa, február 2010)
KONFERENCIA: Dňa 28.novembra 2009 sa v priestoroch kultúrneho domu v Nitre –Janíkovciach uskutočnila Konferencia Zachráňme hrady 2009. (Nitra, november 2009)
ZACHRÁŇME HRADY: Na výročnom stretnutí Zachráňme hrady 2009 boli prezentované práce v minulom roku. Stretnutie organizovalo Združenie na záchranu Šášovského hradu v kultúrnom dome v Šašovskom podhradí. Na konci stretnutia sa uskutočnil výstup na hrad Šášov. (Šašovské podhradie, marec 2009)

Aktuálne video:
 Z činnosti Zachráňme hrady
  (informácie)   
   
 


Stretnutie Zachráňme hrady 2015


Stretnutie Zachráňme hrady 2015


Stretnutie Zachráňme hrady 2015Stretnutie Zachráňme hrady 2015


Stretnutie Zachráňme hrady 2015


Stretnutie Zachráňme hrady 2015


Stretnutie Zachráňme hrady 2014, Trenčín