Informácie z činnosti Zachráňme hrady:
infoPOZEMKY POD HRADMI: Pod národnými kultúrnymi pamiatkami budú vysporiadané pozemky. Cieľom vytvorenej pracovnej skupiny je vyriešenie problematiky vlastníctva a prevodov pozemkov ležiacich pod národnými kultúrnymi pamiatkami. (Bratislava, február 2020)
NOC HRADOV A ZRÚCANÍN NA KATARÍNKE: Katarínka sa zapojí po tretíkrát do celoslovenského projektu Noc hradov a zrúcanín. (Katarínka, august 2015)
ZACHRÁŇME HRADY: Od 90-tých rokov vznikol vo verejnosti dopyt po opravách veľkého množstva zrúcanín. Tie sa reálne a nenávratne na viacerých miestach rozpadávali. (Zachráňme hrady, apríl 2015)
NOC HRADNÝCH ZRÚCANÍN 2013: Záujem o akciu "Noc hradných zrúcanín rastie". Na podujatí sa v tomto roku zúčastnilo okolo 5 500 návštevníkov. (Slovensko, august 2013)
PAMIATKY 2013: Záujmové združenie právnických osôb Zachráňme hrady bolo na špecializovanom veľtrhu regenerácie, financovania a využitia pamiatok PAMIATKY 2013 ako odborná záštita a garancia veľtrhu. (Slovensko, apríl 2013)
ZÁCHRANCOVIA HRADOV DÚFAJÚ V PODPORU ŠTÁTU: Dobrovoľníci, ktorí pracujú na záchrane ruín slovenských hradov veria, že sa im aj tento rok podarí získať dotácie z ministerstva kultúry a tiež prostriedky na nezamestnaných. (Folkušová, marec 2013)
 Tlačové správy
  Porovnania:   
   
 


Bystrica 2014

Lietava 2014

Brekov 2014